Pregled svih dozvola - K RTL - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Broj dozvole: K26/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOLUBARA PRESS DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: K RTL
Adresa: Орашачка 23, Лазаревац
Telefon: 011/8120-649
Telefaks: 011/8111-53
E-mail: kolubarapress@veze.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Adresa: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Telefon: 011/2177-720
Telefaks: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-8/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 28/11 od 01.08.2011. godine
Područje emitovanja programa: Lazarevac, Topola, Aranđelovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/26-2934/11/13-1, КН/26-2935/11/13-1
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KOPERNIKUS TECHNOLOGY