Pregled svih dozvola - RTV Fortuna - MEDIA KDS

Broj dozvole: К100/2
Datum: 16.12.2013
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti STV KA-54 d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTV Fortuna
Adresa: Краља Петра I 2, Сомбор
Telefon: 025/23-980
Telefaks: 025/22-454
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: MEDIA KDS DOO
Skraćeni naziv operatora: MEDIA KDS
Adresa: Париска 15, Сомбор
Telefon: 069/626062
Telefaks: 025/22-840
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-91/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji od 06.03.2010. godine
Područje emitovanja programa: Sombor

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/100-41/14
Ova dozvola važi: od 16. decembra 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MEDIA KDS