Pregled svih dozvola - TV K::CN - KATEL NETWORK

Broj dozvole: K48/20
Datum: 07.03.2014
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K::CN
Adresa: Цара Душана 45, Ниш
Telefon: 018/519-400
Telefaks: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KATEL NETWORK DOO
Skraćeni naziv operatora: KATEL NETWORK
Adresa: Максима Горког 49, Панчево
Telefon: 013/2357-224
Telefaks: 013/2357-224
E-mail: katelnetwork@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-17/12-2
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 21/14 od 18.02.2014. godine
Područje emitovanja programa: Jabuka, Kačarevo

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 07. marta 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KATEL NETWORK