Pregled svih dozvola - SOS KANAL - BEOGRID

Broj dozvole: K3/38
Datum: 01.04.2014
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: PREDUZEĆE ZA INTERNET USLUGE BEOGRID DOO
Skraćeni naziv operatora: BEOGRID
Adresa: Нехруова 82а, Београд
Telefon: 011/201-6750
Telefaks: 011/201-6750
E-mail: info@beogrid.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-15/13-1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 61/2013 od 22. aprila 2013. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2660/11
Ova dozvola važi: od 01. april 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora BEOGRID