Pregled svih dozvola - ULTRA - BEOGRID

Broj dozvole: K4/6
Datum: 01.04.2014
Imalac dozvole - emiter: TV kanal ultra d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: PREDUZEĆE ZA INTERNET USLUGE BEOGRID DOO
Skraćeni naziv operatora: BEOGRID
Adresa: Нехруова 82а, Београд
Telefon: 011/201-6750
Telefaks: 011/201-6750
E-mail: info@beogrid.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-15/13-1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 15. marta 2013. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2715/11
Ova dozvola važi: od 01. aprila 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora BEOGRID