Pregled svih dozvola - ULTRA - I.KOM

Broj dozvole: K4/5
Datum: 01.04.2014
Imalac dozvole - emiter: TV kanal ultra d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Interaktivne kablovske objedinjene Mreže-I.KOM, Zemun
Skraćeni naziv operatora: I.KOM
Adresa: Џона Кенедија 10д, Земун
Telefon: 011/3010-110
Telefaks: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-7/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 198a/2012 od 01.10.2012. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2715/11
Ova dozvola važi: od 01. aprila 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora I.KOM