Pregled svih dozvola - TV K23 - SAT-TRAKT

Broj dozvole: K21/2
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Televizija K23 d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K23
Adresa: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Telefon: 024/553-470
Telefaks: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Privredno društvo za telekomunikacije SAT-TRAKT d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SAT-TRAKT
Adresa: Јована Рајића 5а, Београд
Telefon: 011/304-7567
Telefaks: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-35/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o reemitovanju br. 1491 od 01.07.2010. godine
Područje emitovanja programa: Bačka Topola, Kanjiža, Stara Moravica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/21-2916/11, КН/21-2917/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SAT-TRAKT