Pregled svih dozvola - SOS KANAL - BPP ING

Broj dozvole: K3/39
Datum: 15.07.2014
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO
Skraćeni naziv operatora: BPP ING
Adresa: Булевар Ослобођења 45, Гроцка
Telefon: 011/8501323
Telefaks: 011/8501321
E-mail: podrska@gronet.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-107/12-2
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji programa br. 134/2012 od 20.12.2012. godine
Područje emitovanja programa: Grocka

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2667/11/13-1
Ova dozvola važi: od 15. jula 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora BPP ING