Pregled svih dozvola - Televizija Telemark - TELEMARK SYSTEMS

Broj dozvole: K24/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Televizija Telemark d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Televizija Telemark
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/310-312
Telefaks: 032/310-313
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/340-405
Telefaks: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-9/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji od 18. januara 2009. godine
Područje emitovanja programa: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Guča, Ušće

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/24-2931/11, КН/24-2927/11, КН/24-2926/11, КН/24-2929/11, КН/24-2930/11, КН/24-2928/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TELEMARK SYSTEMS