Радио Шид

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 77/2007-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, новинску и издавачку делатост
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Шид
Mатични број: 08126437
ПИБ: 100928842
Адреса: Карађорђева 9/4-5
Место:
Телефон: 022/712-939
022/712-336
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosid.net
Одговорно лице за заступање: Никола Видић
Главни и одговорни уредник: Оливера Убавић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Шид, Шид - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 024 - Шид, фреквенција 104,60 МХз