Радио Кикинда

Датум последње измене:   23.03.2010

Број дозволе: 462/2010-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Информативни центар Кикинда
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кикинда
Mатични број: 08020981
ПИБ: 100510611
Адреса: Генерала Драпшина 20
Место: Кикинда
Телефон: 0230/425-734
0230/422-272
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiokikinda.rs
Одговорно лице за заступање: Драган Влајнић
Главни и одговорни уредник: Александра Ђуран
Власничка структура: 1. Скупштина општине Кикинда - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 278 - Кикинда фреквенција 93,3 Мхз