ТВ Алт

Датум последње измене:   23.01.2015

Број дозволе: 78/2008-3
Пун назив емитера: Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о., из Алексинца
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Алт
Mатични број: 07187564
ПИБ: 100312631
Адреса: Душана Тривунца 5-11
Место: Aлексинац
Телефон: 018/800-905
018/800-904
Факс: 018/800-904
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Новица Драгићевић
Главни и одговорни уредник: Александра Симић
Власничка структура: 1. Oпштинa Алексинац - 100%

Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 1/Алексинац-Рујевица, канал 22