Радио Свилајнац

Датум последње измене:   23.09.2013

Број дозволе: 461/2010-2
Пун назив емитера: Радио-телевизија и продукција Свилајнац Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Свилајнац
Mатични број: 17030159
ПИБ: 101470223
Адреса: Мике Јовановића Браде 13
Место: Свилајнац
Телефон: 035/311-447
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Веселика Јанковић
Главни и одговорни уредник: Веселинка Јанковић
Власничка структура: 1. Веселинка Јанковић, Свилајнац - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 276/Жабари фреквенција 107,6 MHz