ТВ Блаце

Датум последње измене:   02.09.2013

Број дозволе: 79/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Телевизија Блаце
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Блаце
Mатични број: 20367865
ПИБ: 105369216
Адреса: Краља Петра I 70
Место: Блаце
Телефон: 027/371-336
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Жаклина Милутиновић
Главни и одговорни уредник: Жаклина Милутиновић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Блаце - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 003 - Блаце-Трибуњско брдо, канал 37