ТВ Босилеград

Датум последње измене:   07.03.2008

Број дозволе: 80/2008
Пун назив емитера: Установа центар културе Босилеград
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Босилеград
Mатични број: 07208006
ПИБ: 100610243
Адреса: Георги Димитрова бб
Место: Босилеград
Телефон: 017/877-026
017/878-221
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Славка Накева
Главни и одговорни уредник: Љубен Глигоров
Власничка структура: 1. Скупштина општине Босилеград - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 004 - Босилеград-Крстато дрво, канал 61