ТВ Бујановац

Датум последње измене:   04.07.2013

Број дозволе: 81/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Бујановац
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бујановац
Mатични број: 17032917
ПИБ: 100975655
Адреса: Карађорђев трг бб
Место: Бујановац
Телефон: 017/653-380
017/653-858
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Хајредин Адеми
Главни и одговорни уредник: Мукарем Ахмети
Власничка структура: 1. Скупштина општине Бујановац, Бујановац - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 005 - Бујановац, канал 35