Мега радио

Датум последње измене:   20.12.2010

Број дозволе: 460/2010
Пун назив емитера: Радња за услуге рекламе и пропаганде
Скраћени идентификациони знак емитера: Мега радио
Mатични број: 6245752
ПИБ: 105656369
Адреса: Мареново бб
Место: Варварин
Телефон: 037/651-134
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Томислав Јефтић
Главни и одговорни уредник: Томислав Јефтић
Власничка структура: 1. Томислав Јефтић - 100%
Рок важења дозволе: од 20.12.2010.године до 20.12.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 158 - Варварин фреквенција 99,9 МХз