Радио Сони

Датум последње измене:   11.01.2010

Број дозволе: 459/2010
Пун назив емитера: Радио Станица Сони радио Зоран Чолић предузетник
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сони
Mатични број: 60573107
ПИБ: 104876428
Адреса: Смедеревска 58
Место: Михајловац
Телефон: 026/741-742
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Чолић
Главни и одговорни уредник: Зоран Чолић
Власничка структура: 1. Зоран Чолић - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 149 - Смедеревска Паланка фреквенција 93,8 МХз