Радио Хелп

Датум последње измене:   23.02.2015

Број дозволе: 457/2010-2
Пун назив емитера: Удружење грађана Хелпx
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Хелп
Mатични број: 17250027
ПИБ: 101962754
Адреса: Светозара Марковића 26
Место: Младеновац
Телефон: 011/8231-655
Факс: 011/8231-655
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јелена С. Минић
Главни и одговорни уредник: Јелена С. Миинић
Власничка структура: 1. Јелена С. Минић, Топола
2. Александар Грчић, Младеновац
3. Томислав Расулић, Кораћица
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 280/Космај фреквенција 106,4 MHz