ТВ ПИ канал

Датум последње измене:   26.05.2009

Број дозволе: 91/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Пи канал
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ПИ канал
Mатични број: 17259636
ПИБ: 100356030
Адреса: 22.дивизија 10
Место: Пирот
Телефон: 010/313-833
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvpicanal.com
Одговорно лице за заступање: Бобан Митић
Главни и одговорни уредник: Бобан Митић
Власничка структура: 1. "Тигар" а.д., Пирот - 75%
2. Бобан Митић, Пирот - 25%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 026 - Црни врх-Пирот, канал 53