Голдам радио

Датум последње измене:   11.01.2010

Број дозволе: 455/2010
Пун назив емитера: Голд Ам Комуникације Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Голдам радио
Mатични број: 20175290
ПИБ: 104540027
Адреса: Средњево
Место: Велико Градиштe
Телефон: 012/666-825
012/667-683
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Предраг Мирковић
Главни и одговорни уредник: Предраг Мирковић
Власничка структура: 1. Предраг Мирковић - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 74 - Голубац феквенција 103,3 МХз