ТВ Алди

Датум последње измене:   22.03.2013

Број дозволе: 93/2008-1
Пун назив емитера: Друштво за производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Алди
Mатични број: 20206527
ПИБ: 104640958
Адреса: Црнотинце бб
Место: Прешево
Телефон: 017/660-420
Факс: 017/660-890
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Исуф Мемети
Главни и одговорни уредник: Арбнора Ахмети
Власничка структура: 1. Исуф Мемети, Црнотинце - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 028 - Прешево-Рељански рит, канал 44