ТВ Сезам

Датум последње измене:   07.03.2008

Број дозволе: 98/2008
Пун назив емитера: Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијског програма Тимотијевић Жарко и др Сезам
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сезам
Mатични број: 17225880
ПИБ: 100626326
Адреса: Моше Пијаде 21 а/4
Место: Бор
Телефон: 030/443-363
030/422-324
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Жарко Тимотијевић
Главни и одговорни уредник: Милош Лазаревић
Власничка структура: 1. Жарко Тимотијевић, Бор - 50%
2. Јелена Тимотијевић, Бор - 50%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 039 - Бор, канал 55