ТВ Кучево

Датум последње измене:   02.07.2014

Број дозволе: 101/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, трговину и услуге Руф д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Кучево
Mатични број: 07682557
ПИБ: 101589181
Адреса: Српских владара бр. 528
Место: Петровац на Млави
Телефон: 012/500-022
Факс:
Email адреса: dragirufgmail.com
Сајт: http://www.rufrtv.com
Одговорно лице за заступање: Драги Руф
Главни и одговорни уредник: Драги Руф
Власничка структура: 1. Драги Руф, Петровац на Млави - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 46/Кучево-Јелена стена, канал 49