ТВ Мајданпек

Датум последње измене:   27.10.2014

Број дозволе: 102/2008-4
Пун назив емитера: Радио телевизија Мајданпек А.Д.-у стечају
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мајданпек
Mатични број: 17185187
ПИБ: 100625157
Адреса: Николе Тесле бр. 2-4
Место: Мајданпек
Телефон: 030/581-009
030/582-128
Факс: 030/582-128
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvmajdanpek.com
Одговорно лице за заступање: Ранко Милетић стечајни уптавник
Главни и одговорни уредник: Сузана Трајић
Власничка структура: 1. Агенција за приватизацију - 70%
2. Акционарски фонд ад, Београд - 30%"
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 47/Мајданпек-Старица, канал 33