ТВ Ф канал

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 107/2008-1
Пун назив емитера: Д.О.О. за радио и телевизију Ф-канал
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ф канал
Mатични број: 17004964
ПИБ: 100579246
Адреса: ТПЦ 22.децембар - Трг ослобођења бб
Место: Зајечар
Телефон: 019/422-066

Факс: 019/422-066
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Фировић
Главни и одговорни уредник: Саша Фировић
Власничка структура: 1. Саша Фировић, Зајечар - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 058 - Зајечар-Краљевица, канал 54