ТВ Гем

Датум последње измене:   07.03.2008

Број дозволе: 108/2008
Пун назив емитера: Друштво за производњу, промет и услуге GMC trade Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Гем
Mатични број: 07812248
ПИБ: 101131505
Адреса: Димитрија Туцовића 1
Место: Лазаревац
Телефон: 011/8128-609
011/8120-177
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Селма Цвијовић
Главни и одговорни уредник: Селма Цвијовић
Власничка структура: 1. Гордана Цвијовић, Лазаревац - 0,46%
2. Микаило Цвијовић, Лазаревац - 99,54%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 060 - Лазаревац-Стубички вис, канал 43