ТВ Дискос

Датум последње измене:   02.07.2014

Број дозволе: 110/2008-3
Пун назив емитера: Дискос друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Дискос
Mатични број: 07194889
ПИБ: 100365864
Адреса: Крушевачка бр. 22
Место: Александровац
Телефон: 037/751-125
037/751-296
Факс: 037/751-296
Email адреса:
Сајт: http://www.diskos.rs
Одговорно лице за заступање: Ана Стајић
Главни и одговорни уредник: Миодраг Милутиновић
Власничка структура: 1. Миодраг Милутиновић, Крушевац - 42,57%
2. Миломир Кнежевић, Крушевац - 57,43%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 65/Александровац, канал 44