ТВ Јагодина

Датум последње измене:   27.11.2014

Број дозволе: 115/2008-1
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Нови пут
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Јагодина
Mатични број: 07114931
ПИБ: 101324304
Адреса: Вука Караџића 5
Место: Јагодина
Телефон: 035/815-0401
Факс: 035/815-0402
035/815-0405
Email адреса:
Сајт: http://www.noviput.rs
Одговорно лице за заступање: Љубиша Вујић
Главни и одговорни уредник: Саша Филиповић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Јагодина - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 76/Мали врх-Јагодина, канал 43