ТВ Мелос

Датум последње измене:   07.03.2008

Број дозволе: 116/2008
Пун назив емитера: Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију Мелос Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мелос
Mатични број: 07388217
ПИБ: 101775093
Адреса: Хајдук Вељкова 2
Место: Краљево
Телефон: 036/320-888
036/322-555
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvmelos.net
Одговорно лице за заступање: Зоран Јовановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Јовановић
Власничка структура: 1. Зоран Јовановић, Краљево - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 081 - Краљево-водоторањ, канал 37