ТВ ЈЕФИМИЈА

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 117/2008-2
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКЛАМУ, УСЛУГЕ И ТВ ПРОГРАМ ЈЕФИМИЈА Д.О.О., КРУШЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ЈЕФИМИЈА
Mатични број: 17017357
ПИБ: 100472069
Адреса: Бирчанинова 10, Крушевац (адреса за досатву поште Цара Лазара 68, Крушевац)
Место: Крушевац
Телефон: 037/3541-116
Факс: 037/3541-116
Email адреса:
Сајт: http://www.jefimija.tv
Одговорно лице за заступање: Горан Николић
Главни и одговорни уредник: Горан Николић
Власничка структура: 1. Горан Николић-100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Алотмент Копаоник: Нови Пазар, Тутин, Брус, Рашка, Александровац
КП MUX 2