ТВ Канал М

Датум последње измене:   07.03.2008

Број дозволе: 119/2008
Пун назив емитера: Радио и телевизија Канал-М Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Канал М
Mатични број: 17124137
ПИБ: 101098324
Адреса: Немањина бб
Место: Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.mihajlovic.rs
Одговорно лице за заступање: Миодраг Радуновић
Главни и одговорни уредник: Емил Милојевић
Власничка структура: 1. Дејан Михајловић, Параћин - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 086 - Параћин-Чукара, канал 24