ТВ Дуга

Датум последње измене:   25.03.2013

Број дозволе: 120/2008-4
Пун назив емитера: Предузеће за производњу и услуге Реноар Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Дуга
Mатични број: 07950993
ПИБ: 101970711
Адреса: Љубичевска-насеље бб, п. фах 54
Место: Пожаревац
Телефон: 012/515-720
012/515-176
Факс: 012/550-721
Email адреса:
Сајт: http://www.duga.tv
Одговорно лице за заступање: Славиша Николић
Главни и одговорни уредник: Славиша Николић
Власничка структура: 1. "MIM Global Investment" д.о.о. Пожаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 089 - Пожаревац-Чачалица, канал 47