ТВ Јасеница

Датум последње измене:   30.06.2014

Број дозволе: 121/2008-4
Пун назив емитера: Привредно друштво радио телевизија Јасеница д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Јасеница
Mатични број: 07238207
ПИБ: 101401226
Адреса: Француска 9/9
Место: Смедеревска Паланка
Телефон: 026/313-030
Факс: 026/313-030
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Матевски
Главни и одговорни уредник: Бојан Живковић
Власничка структура: 1. Горан Миљуш - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 090 - Смедеревска Паланка-Француска 9, канал 26