ТВ Пожега

Датум последње измене:   30.10.2014

Број дозволе: 122/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Телевизија Пожега
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Пожега
Mатични број: 20297972
ПИБ: 105017274
Адреса: Николе Пашића 3-4
Место: Пожега
Телефон: 031/811-425
031/812-333
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.tvpozega.co.rs
Одговорно лице за заступање: в.д.директора Дука Илић
Главни и одговорни уредник: Дука Илић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Пожега - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 098 - Ариље, канал 06