ТВ Клик

Датум последње измене:   25.09.2014

Број дозволе: 123/2008-6
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Клик
Mатични број: 06957153
ПИБ: 100500773
Адреса: Војводе Мишића 38
Место: Ариље
Телефон: 031/894-962
Факс: 031/894-862
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марина Вукашиновић
Главни и одговорни уредник: Марина Вукашиновић
Власничка структура: 1. Петар Танасковић, Беорад - 40%
2. Предраг Остојић, Ариље - 60%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 99 /Ариље, канал 35