ТВ Ћуприја

Датум последње измене:   04.09.2013

Број дозволе: 452/2010-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио телевизија Ћуприја
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ћуприја
Mатични број: 06876331
ПИБ: 101527394
Адреса: Цара Лазара 3/2
Место: Ћуприја
Телефон: 035/8470-934
Факс: 035/8470-934
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Бојан Кнежевић
Главни и одговорни уредник: Владимир Милојевић
Власничка структура: 1. Општина Ћуприја - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010. до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 72 - Ћуприја-силос канал 46