ТВ Голија

Датум последње измене:   20.08.2009

Број дозволе: 124/2008-2
Пун назив емитера: РТВ Голија Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Голија
Mатични број: 06059783
ПИБ: 101064245
Адреса: Милинка Кушића бр. 23
Место: Ивањица
Телефон: 032/660-045
032/660-046
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јован Баковић
Главни и одговорни уредник: Јован Баковић
Власничка структура: 1.Јован Баковић, Ивањица - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 101 - Ивањица-Глијечко брдо, канал 31