ТВ Форум

Датум последње измене:   16.12.2011

Број дозволе: 126/2008-1
Пун назив емитера: Удружење грађана Форум жена Пријепоља
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Форум
Mатични број: 17288440
ПИБ: 101617940
Адреса: Изета Чавића 25/7
Место: Пријепоље
Телефон: 033/713-159
Факс: 033/713-280
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милева Малешић
Главни и одговорни уредник: Милева Малешић
Власничка структура: 1. Удружење грађана
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 106 - Пријепоље-Градина, канал 56