ТВ АС

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 129/2008-1
Пун назив емитера: РАДИО ДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА АС ДОО, ШАБАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ АС
Mатични број: 07862270
ПИБ: 10008303
Адреса: Краља Милана 9
Место: Шабац
Телефон: 015/341-464

Факс: 015/341-465
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvas.rs
Одговорно лице за заступање: Весна Урошевић
Главни и одговорни уредник: Маринко Урошевић
Власничка структура: 1. Маринко Урошевић-51%
2. Весна Урошевић-49 %
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Алотмент Цер Маљен: Шабац, Ваљево, Мали Зворник, Лозница
ЦМ MUX 2