Ва плус

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 131/2008-6
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус
Скраћени идентификациони знак емитера: Ва плус
Mатични број: 17443003
ПИБ: 101826941
Адреса: Норвешких интернираца 23
Место: Ваљево
Телефон: 014/351-1410
014/351-1464
Факс: 014/351-1584
Email адреса:
Сајт: http://www.tv-valjevo.com
Одговорно лице за заступање: Бранка Јевтић
Главни и одговорни уредник: Бранка Јевтић
Власничка структура: 1. Живојин Милинковић, Ваљево – 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 125 - Ваљево-Пећина, канал 53