ТВ Панчево

Датум последње измене:   15.12.2014

Број дозволе: 132/2008-2
Пун назив емитера: Јавно радиодифузно предузеће радиотелевизија Панчево
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Панчево
Mатични број: 08393346
ПИБ: 101048817
Адреса: Николе Ђурковића 1
Место: Панчево
Телефон: 013/351-353
013/351-352
Факс: 013/314-011
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvpancevo.rs
Одговорно лице за заступање: Татјана Јелесић
Главни и одговорни уредник: Невена Симендић
Власничка структура: 1. Град Панчево - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 126/Панчево-Масарикова 2а, канал 37