ТВ Петровец

Датум последње измене:   07.07.2014

Број дозволе: 136/2008-3
Пун назив емитера: Телевизија Петровец Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Петровец
Mатични број: 08655529
ПИБ: 101270186
Адреса: Индустријска зона бб
Место: Бачки Петровац
Телефон: 021/782-044
021/782-033
Факс: 021/780-137
Email адреса:
Сајт: http://www.tvpetrovec.com
Одговорно лице за заступање: Растислав Струхар
Главни и одговорни уредник: Марија Ловеова
Власничка структура: 1. "Петровец" д.о.о, Бачки Петровац - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 136 - Бачки Петровац, канал 55