ТВ Б92

Датум последње измене:   03.12.2014

Број дозволе: 2/2006-9
Пун назив емитера: РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 А.Д., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Б92
Mатични број: 07528604
ПИБ: 100049242
Адреса: Аутопут За Загреб 22
Место: Београд-Земун
Телефон: 011/3012-000
Факс: 011/3012-001
Email адреса:
Сајт: http://www.b92.net
Одговорно лице за заступање: Гордана Миздрак
Главни и одговорни уредник: Веран Матић информативни, Игор Стоименов забавно-комерцијални, Милош Шарановић спортски
Власничка структура: 1. Астонко д.о.о. Београд - 84,99%
2. Б 92 Труст д.о.о. Београд - 11,36%
3. Фокс телевизија д.о.о., Београд - 1,32%
4. Мали акционари - 2,33%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006. године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: К 2/Гоч, канал 69; Београд-Стојчино брдо, канал 63; Нова Варош, канал 28; Шутеновачко брдо, канал 29; Београд-Канарево брдо, канал 37; Копаоник-Гобеља, канал 49; Прибој-Бић, канал 22; Пријепоље-Градина, канал 24; Жежељ, канал 42; Космај, канал 55; Врање-Пљачковица, канал 57; Овчар, канал 58;
Кладово, канал 65; Јастребац, канал 42; Пожаревац-Чачалица, канал 52; Ужице-Забучје, канал 48; Кикинда, канал 44; Рудник, канал 63; Црни врх-Пирот, канал 66; Тупижница, канал 48; Бесна кобила, канал 69; Торник, канал 63; Ваљево-Пећина, канал 49; Црни врх-Јагодина, канал 61; Рашка-Градац, канал 68; Чока Вињилор, канал 65; Бајина Башта, канал 27; Гучево, канал 33; Сомбор-град, канал 42; Суботица, канал 22; Нови Београд-Генекс, канал 26; Авала, канал 57; Вршац-Брег, канал 46; Дели Јован, канал 66; Црвени Чот, канал 66.