Новосадска ТВ

Датум последње измене:   05.11.2013

Број дозволе: 138/2008-10
Пун назив емитера: Ј.П. градски информативни центар Аполо
Скраћени идентификациони знак емитера: Новосадска ТВ
Mатични број: 08691193
ПИБ: 101693452
Адреса: Трг Слободе бр. 3/III
Место: Нови Сад
Телефон: 021/472-2340
Факс: 021/472-2341
Email адреса:
Сајт: http://www.novosadska.tv
Одговорно лице за заступање: Емилија Марић
Главни и одговорни уредник: Емилија Марић
Власничка структура: 1. Скупштина града Новог Сада, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 141 - Нови Сад-Транџамент, канал 60