Панон ТВ

Датум последње измене:   27.03.2013

Број дозволе: 143-2/2008-4
Пун назив емитера: Фондација Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Mатични број: 08851026
ПИБ: 104124897
Адреса: Аге Мамужића 11/III
Место: Суботица
Телефон: 024/621-401
Факс: 024/621-402
Email адреса:
Сајт: http://www.pannonrtv.com
Одговорно лице за заступање: Боџони Иштван
Главни и одговорни уредник: Козма Золтан
Власничка структура: 1. Јожеф Миоч
2. Ирен Габрић Молнар
3. Дороћа Силађи
4. Ласло Варга
5. Андор Дели
6. Тамаш Корхец
7. Золтан Јегеш
8. Жужана Корхец Пап
9. Иштван Матијевић
10. Национални савет мађарске националне мањине, Суботица
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програмапериоду од 07х до 10х и од 16х до 17х
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 147 тиме - Суботица-Црвено село, канал 65