ТВ Бачка

Датум последње измене:   12.01.2015

Број дозволе: 144/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Врбас
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бачка
Mатични број: 08061122
ПИБ: 101421514
Адреса: Маршала Тита 105
Место: Врбас
Телефон: 021/707-777
021/706-200
Факс: 021/706-200
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Весна Рогановић
Главни и одговорни уредник: Весна Рогановић
Власничка структура: 1. Општина Врбас, Врбас - 100%
Рок важења дозволе: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 148/Врбас, канал 57