ТВ Лав плус

Датум последње измене:   21.02.2011

Број дозволе: 146/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће Конзум Лав Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Лав плус
Mатични број: 17448129
ПИБ: 102157698
Адреса: Љубе Стојановића 3
Место: Ужице
Телефон: 031/510-080
Факс: 031/510-480
Email адреса:
Сајт: http://www.tvlav.rs
Одговорно лице за заступање: Ранко Станковић
Главни и одговорни уредник: Ранко Станковић
Власничка структура: 1. Вујића Зарић - 100%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 018 - Ужице-Забучје, канал 33;
Косијерић-Субјел, канал 45;
Чајетина, канал 30;
Ариље, канал 37;
Дрежник-Роге, канал 54