ТВ Клисура

Датум последње измене:   09.12.2014

Број дозволе: 148/2008-3
Пун назив емитера: Друштво за телевизијске активности Клисура Продукција Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Клисура
Mатични број: 20281391
ПИБ: 104963298
Адреса: 29. новембра бб
Место: Грделица
Телефон: 016/3426-585
Факс: 016/3426-585
Email адреса: tvklisuragmail.com
Сајт: http://www.tvklisura.rs
Одговорно лице за заступање: Зоран Станисављевић
Главни и одговорни уредник: Зоран Станисављевић
Власничка структура: 1. Зоран Станисављевић, Грделица - 100%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 10/Грделица, канал 24