НАЦИОНАЛНА HAPPY TV

Датум последње измене:   12.08.2015

Број дозволе: 3-1/2006-13
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ HAPPY TV Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: НАЦИОНАЛНА HAPPY TV
Mатични број: 17004301
ПИБ: 100295660
Адреса: Александра Дупчека 14
Место: Београд
Телефон: 011/377-8300
Факс: 011/377-8235
Email адреса:
Сајт: http://www.happytv.rs
Одговорно лице за заступање: Александра Крстић
Главни и одговорни уредник: Александра Крстић
Власничка структура: 1. "Канал 1" д.о.о., Београд - 37,24%
2. "Идеограм" д.о.о., Београд - 62,76%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програмаОпшта медијска услуга у периоду од 00 до 07 и од 08 до 00 сати
Ознаке мреже / Локација предајника: MUX 1